EL-TECH - ZASILAMY RZCZYWISTOŚĆ

Instalacje elektryczne przemysłowe

EL-TECH wykonuje oraz projektuje roboty elektryczne na obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz wielu innych w zakresie:

 • Instalacje elektryczne o napięciu do 1kV
 • wewnętrzne instalacje siłowe i oświetleniowe
 • elektryczne tablice rozdzielcze
 • układy rozliczania energii elektrycznej
 • kompensacja mocy biernej (baterie kondensatorów)
 • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • instalacje gniazd wtykowych 230 V oraz 400 V
 • instalacje odgromowe zewnętrzne, jak i wewnętrzne
 • instalacje zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem UPS oraz agregatów prądotwórczych
 • instalacje zasilające urządzenia technologiczne
 • układy sterowania urządzeniami
 • iluminacja obiektów
Instalacje elektryczne przemysłowe
na górę