EL-TECH - ZASILAMY RZCZYWISTOŚĆ

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest jednym z alternatywnych rozwiązywania pozyskiwania czystej i taniej energii potrzebnej ludności i przemysłu. Metoda pozyskiwania energii promieniowania słonecznego i zamiany na energię elektryczną, jest metodą, która w Polsce charakteryzuje się zdecydowanie największą dynamiką w kontekście energetyki prosumenckiej. Wychodząc naprzeciw realizujemy instalacje fotowoltaiczne zarówno do 50 KW jak i większe, nawet do 2 MW.

na górę